Vols aportar la teva ajuda a l'associació?

Fes-te soci

Per què ser soci?

Fer-se soci significa que formaràs part de l’Associació, adquirint el compromís per a ajudar als desplaçats Ucraïnesos.

La teva aportació servirà per poder acollir-los i donar-los-hi un allotjament digne,  a més de cobrir les necessitats bàsiques inicials.

Bonificació

L’associació AUTE es troba inclosa dins del tipus d’entitats recollides en l’article 16 de la Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge.

Per tant, els donatius realitzats a favor d’aquesta associació se’ls aplicarà el règim fiscal regulat en el Títol III de la Llei 49/2002.

Les aportacions benèfiques desgraven a la declaració de renda. Per tant, necessitem que s’emplenin les dades correctament de les Persones físiques o Empreses.

Associa'm